Referendum 2005 - thuispagina
EEN BOOSAARDIGE GRONDWET DIE EEN ONTZICHTBARE SLOPENDE ZIEKTE VAN ONZE DEMOCRATIE ONTHULT

Beste collega's en vrienden,

Na zes maanden van intensief nadenken, ben ik tot een argumentatie omtrent het grondwettelijk verdrag voor Europa gekomen, die, ofschoon uitgaande van haar, verder rijkt dan haar, een argumentatie die rechts noch links is, die een historisch gevaar aantoont voor ons allemaal, en die boven de politiek staat.
Lees verder ...

In deze rijksaangelegenheid worden de grondbeginselen van het staatsrecht bespot, hetgeen vijf (door onze voorouders overgeleverde) beginselen op de voorgrond plaatst. De beginselen 4 en 5 zijn het belangrijkst.
Is het niet aan rechtendocenten en journalisten om dit uit te leggen aan de burgers, jong en oud?

Goedbeschouwd is dit grondwettelijk verdrag een wake-up call dat aan het licht brengt hetgeen al sinds lange tijd achter onze ruggen om wordt bekokstoofd.
Lees verder ...

Internet is op het ogenblik het meest democratische niet-gecensureerde medium en het beste middel om zich te weren. Als u dit schijven nuttig acht, aarzel dan niet om het snel te verspreiden in uw eigen kennissenkring, via internet of op papier. Druk af (pdf).


Etienne Chouard,
Marseille, 25 maart 2005.
http://etienne.chouard.free.fr/Europe
[website in het frans, met de laatste herziene versie van deze tekst, http links, andere vertalingen, en reacties]



[Tekst vertaald uit het frans door Dik Portman Jr. , 11-19 mei 2005.
Noten van de vertaler staan tussen vierkante haakjes.
De oorspronkelijke franse tekst bevatte ook nog een bibliografie en noten met verwijzingen naar de artikelen van het verdrag (niet vertaald)]
Een grondwet moet leesbaar zijn zodat een volksstemming zin heeft; maar deze tekst is onleesbaar. Lees verder ...

Een grondwet hoort politiek neutraal te zijn; maar deze tekst is partijdig. Lees verder ...

Een grondwet moet te herzien zijn; maar deze tekst is vergrendeld door dubbele unanimiteit te eisen. Lees verder ...

Een grondwet moet beschermen tegen tirannie door de [wetgevende, uitvoerende, en rechterlijke] machten te scheiden en te controleren; maar deze tekst organiseert een machteloos Parlement tegenover een almachtige uitvoerende macht die nauwelijks verantwoording hoeft af te leggen. Lees verder ...

Een grondwet behoort niet te worden opgesteld door machthebbers maar door het volk zelf, via een grondwetgevende vergadering, die onafhankelijk is, gekozen voor de opdracht, en die daarna wordt ontbonden, juist om zich te beschermen tegen de willekeur van machthebbers; maar deze tekst bekrachtigt Europese instellingen die de laatste vijftig jaar zijn beschikt door lieden aan de macht die rechter in eigen zaak zijn geweest. Lees verder ...
Het ondubbelzinnige alternatieve verslag van Conventieleden
(leden van de Conventie van Giscard die de ontwerp-grondwet hebben opgesteld)
die de ontwerp-grondwet niet democratisch achten:
http://register.consilium.eu.int/pdf/nl/03/cv00/cv00851nl03.pdf
Vier nuttige pagina's (blz. 21 t/m 24) als leeswijzer voor het grondwettelijk verdrag.
Met 15 voorstellen om de vergeten opdrachten van Laken alsnog te volbrengen.
"Giscard liet geen democratie en geen normale stemprocedure in de Conventie toe."
Een column van Marcel van Dam
uit de Volkskrant van 9 oktober 2003 (!):
Democratie in Europa: 150 jaar achteruit
http://www.grondwetnee.info/wst_page8.html#Democratie
"Als de Europese grondwet van kracht zou worden,
is het met de politieke invloed van de burgers droevig gesteld"

Een interessante en leesbare analyse van Prof. Mr. N.H.M. Roos,
emeritus hoogleraar Metajuridica aan de Universiteit Maastricht:

Nederland-NEEderland:
Tegen de Europese Constitutie - Voor een democratische EU.
http://www.personeel.unimaas.nl/georges.span/Documents/NederlandNEEderland.doc

Hij legt het democratisch deficit(tekort) van de EU helder uit,
en doet kritische voorstellen voor een democratisch EU.


Een interview met de franse socialist Jacques Généreux,
Hoogleraar Politicologie aan de franse Sciences-Po,
Lid van de nationale raad van de franse socialistische partij.

Nee Tegen Het Grondwettelijk Verdrag
http://referendum2005.free.fr/index2.html
Plaatst het debat in een breder historisch perspectief,
Geeft inzicht in de strategie van de socialisten, toen en nu.
Legt uit waarom socialisten dit keer tegen moeten stemmen.
Om te weten wat er werkelijk in het spel is
moet u dit beslist gelezen hebben!
v5 - 1 juni 2005

Valid HTML 4.01!